2018-03-13

Kontakt


 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTRÓDZIE

ul. Stapińskiego 19 C
14-100 Ostróda
tel.: 89 642-31-41; 89 642 31 00
fax.: 89 642 31 03
sekretariat@kppsp.ostroda.pl

_

 

TELEFONY W URZĘDZIE


 

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU:
kpt. Rafał Napiórkowski
tel. 89 642 31 25


 

SPECJALISTA W WYDZIALE OPERACYJNO-SZKOLENIOWYM:
mł.kpt. Łukasz Zaniewski
tel. 89 642 31 49


 

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE


 

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
st. kpt. Marcin Wiśniewski
tel. 89 642 31 11


 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
kpt. Grzegorz Różański
tel. 89 642 31 11


 

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w MORĄGU

 

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
mł. bryg. Adam Zaręba
tel. 89 757 22 88

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
asp. sztab. Zbigniew Jankowski
tel. 89 757 22 88

 

 

SEKCJA FINANSÓW:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
st. kpt. Katarzyna Kazimierczyk
tel. 89 642 31 23

 

STARSZY REFERENT:
Agnieszka Licznerska
tel. 89 642 31 29

 

SEKCJA KADR I ORGANIZACJI:

 

KIEROWNIK SEKCJI:
Magdalena Zglenicka
tel. 89 642 31 24

 

REFERENT:
Dorota Krawczyk
tel. 89 642 31 22
 

 

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA

 

KIEROWNIK SEKCJI:
st. kpt. Katarzyna Wiśniewska
tel. 89 642 31 28

 

STARSZY TECHNIK:
sekc. Arkadiusz Stępka
tel. 89 642 31 27

 

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

 

KIEROWNIK SEKCJI:
st. asp. Mieczysław Świdczuk
tel. 89 642 31 14

 

SPECJALISTA:
kpt. Piotr Krzyżaniak
tel. 89 642 31 26