2018-03-13

Kontakt


 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTRÓDZIE

ul. Stapińskiego 19 C
14-100 Ostróda
tel.: 89 642-31-41; 89 642 31 00
fax.: 89 642 31 03
sekretariat@kppsp.ostroda.pl

_

TELEFONY W URZĘDZIE

 

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY 

 

SPECJALISTA W WYDZIALE OPERACYJNO-SZKOLENIOWYM:
kpt. Łukasz Zaniewski
tel. 89 642 31 25

 
MŁODSZY TECHNIK W WYDZIALE OPERACYJNO - SZKOLENIOWYM
sekc. Monika Błażejowska
tel. 89 642 31 49 
 

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE


 

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
mł. bryg. Marcin Wiśniewski
tel. 89 642 31 11


 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
st. kpt. Grzegorz Różański
tel. 89 642 31 11


 

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w MORĄGU

 

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
mł. bryg. Adam Zaręba
tel. 89 757 22 88

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
kpt. Bogdan Grzymowicz
tel. 89 757 22 88

 

 

SEKCJA FINANSÓW:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk
tel. 89 642 31 23

 

STARSZY REFERENT:
Agnieszka Licznerska
tel. 89 642 31 29

 

SEKCJA KADR I ORGANIZACJI:

 

KIEROWNIK SEKCJI:
Magdalena Zglenicka
tel. 89 642 31 24

 

REFERENT:
Dorota Krawczyk
tel. 89 642 31 22
 

 

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA

 

KIEROWNIK SEKCJI:
mł. bryg. Katarzyna Wiśniewska
tel. 89 642 31 28

 

STARSZY TECHNIK:
asp. Arkadiusz Stępka
tel. 89 642 31 27

 

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

 

KIEROWNIK SEKCJI:
asp. sztab.  Mieczysław Świdczuk
tel. 89 642 31 14

 

SPECJALISTA:
st. kpt. Piotr Krzyżaniak
tel. 89 642 31 26

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się