2018-03-02

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie 

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

tel. 89 642 31 41

e-mail: ostrowski@kppsp.ostroda.pl

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie 

bryg. mgr inż. Piotr Wlazłowski

tel. 89 642 31 41

e-mail: wlazlowski@kppsp.ostroda.pl