Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 23

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 Magdalena Zglenicka 2021-04-27 zobacz
2 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 Magdalena Zglenicka 2021-04-27 zobacz
3 Klauzula informacyjna Magdalena Zglenicka 2020-12-28 zobacz
4 Monitoring wizyjny w KP PSP w Ostródzie Magdalena Zglenicka 2020-12-28 zobacz
5 Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadm. SWD PSP Magdalena Zglenicka 2020-12-22 zobacz
6 Nabór do służby przygotowawczej w PSP w systemie zmianowym Magdalena Zglenicka 2020-11-16 zobacz
7 Koordynator dostępności Magdalena Zglenicka 2020-09-24 zobacz
8 Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. Magdalena Zglenicka 2020-05-08 zobacz
9 Nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w sytemie zmiano... Magdalena Zglenicka 2019-10-14 zobacz
10 MONITORING WIZYJNY W KP PSP W OSTRÓDZIE ORAZ W POJAZDACH Magdalena Zglenicka 2019-05-29 zobacz
11 Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. Magdalena Zglenicka 2019-05-08 zobacz
12 O nas Magdalena Zglenicka 2019-05-08 zobacz
13 Nabór do służby Magdalena Zglenicka 2018-06-19 zobacz
14 Klauzula informacyjna Magdalena Zglenicka 2018-05-25 zobacz
15 Petycje Magdalena Zglenicka 2018-03-20 zobacz
16 Przyjmowanie i załatwienie spraw Magdalena Zglenicka 2018-03-20 zobacz
17 Zadania Magdalena Zglenicka 2018-03-20 zobacz
18 Skargi i wnioski Magdalena Zglenicka 2018-03-20 zobacz
19 Regulamin organizacyjny Magdalena Zglenicka 2018-03-13 zobacz
20 Komórki organizacyjne Magdalena Zglenicka 2018-03-13 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się